Datasektionens budgetsystem

Budgeten styr sektionens arbete. Varje nämnd och projekt har en egen budget. Centralt är det primära resultatställe där allmänna utgifter hamnar. Därtill kan pengar användas efter till exempel SM-beslut. Välj en nämnd, projekt eller övrigt resultatställe nedan för att se dess detaljbudget. Du kan också välja att visa rambudgeten för alltsammans.